Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Be Active prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Fundacja Be Active

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu stworzenie listy wsparcia w ramach akcji #muremzarektorem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas potrzebny do realizacji i zakończenia akcji. Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby uznać je jako głos wsparcia w ramach akcji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.